Середа, 21.08.2019, 01:28 | RSS
КОНТРОЛЬНІ, КУРСОВІ, ДИПЛОМНІ РОБОТИ
БЕЗКОШТОВНІ ПІДРУЧНИКИ
(067) 421-15-51
dozkontrol@mail.ru
dozkontrol@meta.ua
Меню сайту
Вхід на сайт
Пошук

Скачати безкоштовно підручники з теорії імовірності


Розмір: 405 Кб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
У посібнику наведено довідковий матеріал, необхідний для розв’язування задач. До кожної теми програми курсу подано розв’язки типових задач, підібрано 8–10 вправ економічного змісту для самостійної та аудиторної роботи. Приділено увагу методам статистичної обробки експериментальних даних.
Розмір: 3,31 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinZip
У другій частині пропонованого навчального посібника розглянуто основи математичної статистики як науки, що вивчає ймовірнісну природу статистичних оцінок параметрів генеральної сукупності, та закони їх розподілу. Ці закони застосовуються з метою побудови довірчих інтервалів параметрів генеральних сукупностей, а також для перевірки правильності параметричних і непараметричних статистичних гіпотез обробкою результатів вибірки. Докладно висвітлюються теоретичні основи дисперсійного та регресійного аналізу.
До кожної теми наведено розв’язування типових задач із поясненнями, а наприкінці кожної теми - перелік теоретичних питань та блок прикладів для тестування в аудиторних і домашніх умовах.
Розмір: 5,04 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
У навчальному посібнику, зорієнтованому на кредитно-модульну систему організації навчального процесу, вміщено стислі теоретичні відомості до кожної програмної теми курсу теорії ймовірностей та математичної статистики, численні приклади різного ступеня складності, а також систематизовану добірку практично спрямованих задач для самостійного розв’язування з відповідями до них..
Розмір: 3,49 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
У першій частині навчального посібника подаються основи теорії ймовірностей - науки, що вивчає закономірності масових подій. Матеріал поділено на 11 тем, у межах кожної з яких виклад побудовано за однією і тією самою методикою: усі теоретичні відомості ілюструються численними прикладами, зокрема графічними, що розкривають зміст усіх означень, тверджень і висновків; наприкінці наводяться запитання для контролю та самоконтролю (що зосереджують увагу на головних теоретичних положеннях, потрібних для розуміння подальшого матеріалу та розв’язування задач), а також приклади для розв’язування з відповідями до них.
Розмір: 1,45 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Посібник охоплює всі основні питання навчальної програми курсу теорії ймовірнос-тей та математичної статистики. Згідно з основними програмними темами матеріал розбито на п’ять розділів, усі підрозділи яких побудовано за єдиним принципом. Спочатку стис-ло подаються головні теоретичні відомості (визначення, формули, теореми та ін.), далі пропонуються докладні приклади розв’язування типових задач і нарешті - велика добірка вправ для самостійного розв’язування, до кожної з яких наведено відповідь.
Розмір: 5,5 Мб
Формат: djvu
Архив: WinRAR
Книга содержит в основном весь материал программы по теории вероятностей и математической статистике. Большое внимание уделено статистическим методам обработки экспериментальных данных. В конце каждой главы помещены задачи с ответами.
Розмір: 1,6 Мб
Формат: djvu
Архив: WinRAR
Книга предназначена для начального ознакомления с основами теории вероятностей и математической статистики и развития навыков решения практических задач.
Основное внимание уделяется краткости изложения полного курса `Теории вероятностей и математической статистики`, состоящего из теоретического и практического материала. Структура изложения максимально приближена к лекционным и практическим занятиям. Пособие может одновременно играть роль учебника, задачника и справочника.
Розмір: 6,9 Мб
Формат: djvu
Архив: WinRAR
Изложены основы теории вероятностей, математической статистики и общие правила сбора, обработки и анализа статистических данных. Особое внимание уделено правилам принятия решений в условиях неопределенности. Анализ данных рассматривается также как составная часть принятия решений.
Рассмотрены статистические методы изучения связей между переменными, проблемы построения и анализа временных рядов, прогнозирование на их основе. Показано значение статистики для решения основных прикладных задач: статистического контроля качества, разработки маркетинговой стратегии, финансового анализа и т.д.
Розмір: 2.1 Мб
Формат: djvu
Архив: WinRAR
Материал пособия соответствует программе курса по теории вероятностей и математической статистике для студентов высших учебных заведений и отвечает современному уровню этих дисциплин. Изложение ведется последовательно в соответствии с рядом основных вероятностных моделей, причем различные главы можно использовать практически изолированно. Такой подход позволяет задавать в данной модели вероятность в явном виде, не излагая аксиоматические основы теории вероятностей. Для каждой модели приведены краткие теоретические сведения, примеры решения задач и задачи для самостоятельного решения. Среди прикладных задач имеются задачи по теории страхования и экономике.

Розмір: 2.7 Мб
Формат: pdf
Архив: WinRAR
Основы теории вероятностей излагаются в форме примеров и задач, к которым в тексте приведены подробные решения. Уровень сложности колеблется в широком диапазоне: от тренировочных задач до маленьких исследований, могущих служить началом курсовой работы. Всего примеров и задач около 450. Принцип изложения — от частных моделей к общим понятиям - направлен на развитие у читателя вкуса и навыков к самостоятельному научному творчеству. Для освоения материала достаточно владения началами математического анализа.

Перейти на ГОЛОВНУ СТОРІНКУ

База підручників постійно обновлюється

Анализ веб сайта
Статистика
Ми з Вами
Друзі
» Зареєстровані на сайті:
Всього: 3216
Нових за месяць: 0
Нових за тиждень: 0
Нових вчора: 0
Нових сьогодні: 0
» З них:
Адміністратор сайту: 1
Перевірених: 16
Користувачів: 3199
» З них:
Чоловіків: 875
Жінок: 2341
Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031