Середа, 21.08.2019, 00:39 | RSS
КОНТРОЛЬНІ, КУРСОВІ, ДИПЛОМНІ РОБОТИ
БЕЗКОШТОВНІ ПІДРУЧНИКИ
(067) 421-15-51
dozkontrol@mail.ru
dozkontrol@meta.ua
Меню сайту
Вхід на сайт
Пошук

Скачати безкоштовно підручники з інформаційних систем і технологій


Розмір: 1,91 Mб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
У посібнику наведено методичні поради щодо самостійного вивчення програмних тем курсу. Містяться основні питання та рекомендації до практичних і лабораторних занять. Сформовані навчальні завдання, контрольні питання, тематика індивідуальних завдань, контрольних робіт та інші навчально-методичні матеріали. 
Розмір: 1,53 Mб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
У посібнику подано необхідні матеріали із систем оброблення економічної інформації (СОЕІ) для самостійного вивчення цієї дисципліни. Тут наведено типову програму з предмета. Блок навчально-методичного забезпечення охоплює методичні поради щодо вивчення кожної теми (зміст і пояснення до теми, основну й допоміжну літературу), план практичного заняття, тему лабораторної роботи, завдання для перевірки знань. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт містять необхідні відомості для їх здійснення засобами кількох прикладних інформаційних систем. Описано критерії оцінювання знань з дисципліни під час підсумкового іспиту. У посібнику наводиться термінологічний словник, а також методичні вказівки до виконання курсового проекту. 
Розмір: 2,82 Mб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
У посібнику наведено програму курсу, методичні вказівки до вивчення всіх тем, плани практичних занять, зміст лабораторних і самостійних робіт та інструктивні матеріали щодо їх виконання з використанням прикладного програмного забезпечення, навчальні завдання, термінологічний словник, список літератури (основний і допоміжний). Також у посібнику описано порядок та критерії оцінювання знань студентів з дисципліни. 
Розмір: 920 Кб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
У навчально-методичному посібнику наведено типову програму дисципліни та комплекс матеріалів для її навчально-методичного забезпечення. Тематику дисципліни побудовано з урахуванням еволюції та сучасних тенденцій розвитку інформаційних систем менеджменту, існуючих організаційно-методичних підходів до їх створення і використання. Методичні поради до вивчення дисципліни містять роз’яснення сутності кожної теми та практичні рекомендації для кращого оволодіння матеріалом. До посібника включено плани практичних занять, навчальні завдання, завдання для перевірки знань, а також інструктивні матеріали для проведення лабораторних робіт з використанням програмного комплексу «Галактика» та системи стратегічного планування і фінансового аналізу Project Expert. 
Розмір: 1.35 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Висвітлені теоретичні основи і інструментальні засоби створення корпоративних інформаційних систем (КІС), описані архітектура і основні складові елементи системи. Особлива увага приділена концептуальним засадам побудови КІС - загальновизнаним стандартам (МRР, МRРІІ, ЕRР і СSRР), клієнт-серверним і Web-серверним технологіям, сховищам даних, реалізації промислової логістики і контроллінгу у КІС. Важливе місце відводиться питанням автоматизації управління підприємством на базі інформаційних систем корпоративного рівня: Галактика, R/3, Вааn IV, Sса1а та ін. Приводиться їх склад, характеристика і функціональні можливості. 
Розмір: 299 Кб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
У посібнику наведено методичні вказівки до вивчення тем курсу, плани практичних занять, інструктивні матеріали для проведення лабораторних робіт із застосуванням комп’ютерної техніки, комплекс завдань для контролю засвоєння знань. 
Розмір: 319 Кб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
У посібнику даються методичні поради щодо самостійного вивчення програмних тем курсу, містяться основні питання до практичних та лабораторних занять, сформульовані навчальні завдання, контрольні питання, тематика контрольних робіт та інші навчально-методичні матеріали. 
Розмір: 1,29 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
У навчальному посібнику розглянуто характеристики інформаційних систем маркетингу, типових технологічних операцій оброблення маркетингової інформації, а також технологічні засоби, інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень. Наведено характеристику сучасних програмних засобів для маркетингових досліджень (БЕСТ-Маркетинг, SPSS, ДА-система), моделювання стану ринку (Marketing Expert), підтримки прийняття маркетингових рішень (Prime Decisions) та програм, що містять маркетингові модулі (Галактика, Project Expert, Парус). Описано інформаційну технологію розв’язання задач з дослідження ринку і попиту, маркетингових досліджень товарів, установлення цін, з управління рекламною діяльністю. 

Рзаєв Д.О., Шарапов О.Д., Ігнатенко В.М., Дибкова Л.М.Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посіб-ник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2002. - 486 с. (частина 1), (частина 2).
Розмір: 3,93 Мб (частина 1), 880 Кб (частина 2)
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Відповідно до нормативної програми дисципліни в навчально-методичному посібнику розглянуто питання основних положень інформатики. Викладено методичні вказівки та рекомендації щодо вивчення основ інформатики, побудови та використання операційних систем, які використовуються в роботі електронно-обчислювальних машин, основні елементи та прийоми в роботі з різними прикладними програмами, використання мереж електронно-обчислювальних машин як у локальному, так і в глобальному масштабі, основи збереження та безпека інформації в інформаційних системах. Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть розроблений термінологічний словник ключових понять, навчальні завдання та завдання для перевірки знань. Наведені завдання для блочно-модульного контролю. Подана широка тематика лабораторних робіт для самостійного виконання. 
Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посіб-ник / За заг. ред. О.Д. Шарапова. - К.: КНЕУ, 2002. - 534 с. (частина 1), (частина 2), (частина 3)(частина 4), (частина 5)
Розмір: 844 Кб (частина 1), 1,32 Мб (частина 2), 1,05 Мб (частина 3), 1,24 Мб (частина 4), 3,27 Мб (частина 5)
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Посібник написаний за нормативною програмою курсу «Інформатика та комп’ютерна техніка». Сутність і зміст основних положень програми розкрито як у теоретичному відношенні, так і для практичної роботи з комп’ютерною технікою. Посібник містить доступні теоретичні пояснення, практичні приклади, графічний матеріал, задачі та принципи їх розв’язання, і відповідає вимогам комплексного засвоєння курсу та оволодіння навичками практичної роботи з апаратним та програмним забезпеченням сучасних пер-сональних комп’ютерів і комп’ютерних мереж. 

Розмір: 16,6 Mб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
У навчальному посібнику висвітлюються питання впровадження автоматизованих інформаційних систем (АІС) і застосування нових інформаційних технологій у сфері обліку та аудиту на різних об’єктах управління. Розглядаються теоретичні засади й технологічні засоби створення таких АІС, їхні види, структура та головні компоненти: технічне, програмне, інформаційне, організаційне та методичне забезпечення. Значну увагу приділено питанням організації бухгалтерського обліку в умовах використання таких АІС, як «1С: Підприємство», «ПАРУС-ПІДПРИЄМСТ-ВО», «ГАЛАКТИКА», «БЕСТ». Стисло викладено питання автоматизації аудиторської діяльності.
Розмір: 1,1 Mб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
У посібнику викладено теоретичні засади і технологічні засоби створення та функціонування інформаційних систем обліку, описано структуру та компоненти ІС. Розглянуто сучасні підходи до проектування та впровадження інфор-маційних систем обліку, сучасні технологічні засоби для побудови ІС обліку. Докладно описано АІС, основні АРМ обліку, які функціонують на всіх рівнях управління. 

База підручників постійно обновлюється

Анализ веб сайта
Статистика
Ми з Вами
Друзі
» Зареєстровані на сайті:
Всього: 3216
Нових за месяць: 0
Нових за тиждень: 0
Нових вчора: 0
Нових сьогодні: 0
» З них:
Адміністратор сайту: 1
Перевірених: 16
Користувачів: 3199
» З них:
Чоловіків: 875
Жінок: 2341
Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031