Середа, 21.08.2019, 01:43 | RSS
КОНТРОЛЬНІ, КУРСОВІ, ДИПЛОМНІ РОБОТИ
БЕЗКОШТОВНІ ПІДРУЧНИКИ
(067) 421-15-51
dozkontrol@mail.ru
dozkontrol@meta.ua
Меню сайту
Вхід на сайт
Пошук

Скачати безкоштовно підручники з економічних дисциплін_3


Розмір: 6,4 Мб
Формат: djvu
Архив: WinRAR
Освещены основные проблемы экономики предприятия: создание предприятия, формирование и эффективность использования производственных ресурсов, система планирования деятельности, производственная программа, качество и конкурентоспособность продукции, оплата труда и издержки и др. Впервые включена глава «Экономическая эффективность производства». Формы и методы хозяйственной деятельности (концентрация, специализация и кооперирование, комбинирование производства, разгосударствление и приватизация, реструктуризация предприятия и др.) рассмотрены в систематизированном виде. Особый интерес представляют главы, посвяшенные проблемам природоохранной, научно-технологической, инвестиционной деятельности.
Розмір: 1,8 Мб
Формат: djvu
Архив: WinZip
Работа содержит практические материалы, позволяющие укрепить теоретические знания: в ней представлены решения задач и анализ ситуаций, возникающих в деятельности экономистов и других специалистов производственного предприятия (фирмы).
Розмір: 397 Кб
Формат: html/Internet Explorer
Архив: WinRAR
У навчальному посібнику висвітлюються актуальні питання економіки праці. При підготовці видання використовувалися відомі наукові праці та інші розробки з окремих проблем, що винесені у назви розділів.
Розмір: 143 Кб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Мета посібника - сприяти глибокому вивченню студентами теоретико-методологічних питань економіки праці. Основні завдання посібника: сформувати у студентів стійкі знання основ економіки праці; допомогти студентам набути практичних вмінь і навичок щодо управління працею на макро- і мікрорівнях; сприяти дослідницькій діяльності, розвитку самостійності та відповідальності студентів.
Розмір: 1.02 Мб
Формат: pdf
Архив: WinRAR
У навчальному посібнику висвітлюються актуальні питання економіки праці. При підготовці видання використовувалися відомі наукові праці та інші розробки з окремих проблем, що винесені у назви розділів.
Розмір: 1.98 Мб
Формат: djvu
Архив: WinZip
Рассматриваются методические основы организации труда, процессы его разделения и кооперации, вопросы организации, обслуживания, аттестации и рационализации рабочих мест. Анализируются содержание трудового процесса, методы и приемы труда. Большое внимание уделяется нормированию труда, в частности методике расчета норм труда. Описываются системы стимулирования труда. Приводятся многочисленные практические примеры.
Розмір: 4,2 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Навчальний посібник розкриває найважливіші проблеми сучасного економічного аналізу. Ґрунтовно висвітлено методику вивчення господарських процесів, проведення фінансового аналізу, аналізу використання ресурсів і забезпечення ефективного управління діяльністю підприємства з урахуванням нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку та звітності.
Розмір: 4,6 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Навчальний посібник розкриває найважливіші проблеми сучасного економічного аналізу. Ґрунтовно висвітлено методику вивчення господарських процесів, проведення фінансового аналізу, аналізу використання ресурсів і забезпечення ефективного управління діяльністю підприємства з урахуванням нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку та звітності.
Розмір: 637 Кб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Посібник підготовлено відповідно до програми з нормативної дисципліни «Економічний аналіз», яка входить до обов’язкового переліку курсів бакалаврського рівня навчання студентів усіх економічних спеціальностей. У ньому висвітлені методичні питання сутності та практика аналізу діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання; враховані вимоги нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Розмір: 776 Кб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Навчальний підручник містить виклад за програмою курсу лекційного матеріалу. Відповідно до програми глибоко і всебічно подано теоретичні основи економічного аналізу, роль і місце аналізу в управлінні виробництвом, методологію та організацію аналізу в підприємствах АПК. Загальні питання теорії аналізу, висвітлені дещо по-новому з елементами формалізації методики аналізу і моделювання алгоритмізації економічного аналізу.
В логічній послідовності викладено матеріал по темах курсу, де розглянута методика аналізу виробництва продукції, використання основних виробничих ресурсів, аналіз витрат і собівартості продукції, фінансових результатів, фінансового стану та виробничої діяльності селянських (фермерських, орендних та інших) господарств.
З урахуванням аудиторного часу в підручнику запропоновано 15 навчальних тем для вивчення програми курсу.
Розмір: 2,9 Мб
Формат: djvu
Архив: WinZip
В учебнике «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» изложены теоретико-методологические основы современной концепции комплексного экономического анализа, дана классификация его видов, приемов и методов, приведены основные методики анализа.
Анализ представлен как метод обоснования управленческих решений, направленный на поиск резервов и выбор путей повышения эффективности производства. Показаны методы выявления интенсивных и экстенсивных резервов основных факторов производства: трудовых ресурсов, производственных и материально-энергетических ресурсов, оценки их комплектности и возможностей учета при разработке бизнес-планов и стратегии развития производства.
Розмір: 1,4 Мб
Формат: djvu
Архив: WinZip
Учебное пособие раскрывает основы комплексного экономического анализа. Предлагаются теоретические и методические положения, дополненные условными примерами и кейс-стади (ситуационными заданиями), в которых подробно раскрываются методики анализа разных сторон деятельности коммерческой организации и описываются расчеты на данных конкретных предприятий. В учебном пособии приводится список основной и дополнительной литературы, рекомендуемой студентам для изучения курса.
Розмір: 4.6 Мб
Формат: pdf
Архив: WinZip
Учебное пособие освещает основное содержание курса "Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия", входящего в число специальных экономических дисциплин по государственному образовательному стандарту. В книге излагаются теоретические основы технико-экономического анализа деятельности предприятия и рассматриваются практические методики, приемы и этапы его выполнения. Учебное пособие отражает сложившуюся современную практику технико-экономического анализа на российских предприятиях всех организационно-правовых форм и видов собственности. Для закрепления изучаемого материала по каждой теме курса даются контрольные вопросы и проверочные задания.
Розмір: 637 Кб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Навчально-методичний посібник містить програму дисципліни і тематичний план її вивчення, методичні поради до опанування кожної з тем у комплексі з розрахунково-ситуаційними завданнями, питаннями для самоперевірки знань та для дискусій, поясненнями основних термінів, а також списком літератури для поглибленого вивчення дисципліни.
Розмір: 681 Кб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Економічне життя суспільства є надзвичайно багатогранним. Його вивчає система економічних наук, які включають науки про загальні закони економічного розвитку, галузеві економічні науки, науки, що розглядають конкретні економічні процеси та явища, науки про народне господарство. Оволодіння економічною теорією потребує знання магістрального шляху розвитку економічної думки. Історія економічної думки розкриває процес виникнення економічних категорій, концепцій, теорій, показує їх спадкоємність і безперервність процесу. Знання історії економічної думки важливе для оволодіння культурою економічного мислення, для творчого сприйняття й використання економічної теорії, для дальшого розвитку економічної науки.
Розмір: 402 Кб
Формат: pdf
Архив: Winp
Изложение материала проводится в рамках математических моделей, которые иллюстрируются многочисленными примерами. В каждом разделе изложены основные теоретические сведения, приведены примеры решения задач и даны практические задания для самостоятельной работы.
Практический учебник для решения задач по "Экономико-математическому анализу" (Украина)

1-15                   16-31                   32-45                   46-60                    60-75                   76-86

Перейти на ГОЛОВНУ СТОРІНКУ

Статистика
Ми з Вами
Друзі
» Зареєстровані на сайті:
Всього: 3216
Нових за месяць: 0
Нових за тиждень: 0
Нових вчора: 0
Нових сьогодні: 0
» З них:
Адміністратор сайту: 1
Перевірених: 16
Користувачів: 3199
» З них:
Чоловіків: 875
Жінок: 2341
Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031