Середа, 21.08.2019, 00:44 | RSS
КОНТРОЛЬНІ, КУРСОВІ, ДИПЛОМНІ РОБОТИ
БЕЗКОШТОВНІ ПІДРУЧНИКИ
(067) 421-15-51
dozkontrol@mail.ru
dozkontrol@meta.ua
Меню сайту
Вхід на сайт
Пошук

Скачати безкоштовно підручники з економічних дисциплін_2


Розмір: 368 Кб
Формат: WinWord
Архив: WinZip
У навчальному посібнику викладено теоретичні, методологічні й практичні питання бізнес-планування як сучасного важливого напряму становлення та розвитку підприємництва в Україні. Подано детальну характеристику бізнес-плану, його структури, логіки розробки та оформлення змісту окремих розділів. Наведено практичні приклади бізнес-планів.
Розмір: 2,5 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinZip
У підручнику висвітлені теоретичні аспекти функціонування в ринковій економіці таких економічних категорій, як гроші, кредит, грошовий та валютний ринки, визначені на цій основі методологічні засади формування, розвитку та діяльності банків, банківської, грошової та валютної систем. Проаналізовані процеси розвитку кількісної теорії грошей, сутність кейнсіанських та монетаристських грошових концепцій.
Розмір: 234 Кб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
У посібнику розглядаються найважливіші питання нормативного курсу "Гроші та кредит", який читається студентам економічних спеціальностей. В кінці кожного розділу наводяться контрольні запитання. Важлива перевага книги - комплексний підхід до аналізу досить складних проблем теорії грошей. Перше видання посібника вийшло друком у 1998 р. і визнано одним із кращих в Україні з цієї тематики. Четверте видання суттєво перероблено і доповнено відповідно до змін у вітчизняному законодавстві і практиці організації грошового обігу.
Розмір: 1,6 Мб
Формат: djvu
Архив: WinRAR
Учебное пособие написано в соответствии с программой курса и отвечает требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и призвано в определенной степени помочь в изучении дисциплины. Оно содержит большое количество наглядного материала, что позволяет широко использовать его в учебном процессе, в том числе и в дистанционном обучении студентов, с применением интерактивных форм преподавания экономических дисциплин, а также удачно дополнено практическими заданиями по темам представленного курса с ответами и решениями.
Розмір: 8,5 Мб
Формат: pdf
Архив: WinZip
Представлены задачи и практические ситуации по основным темам дисциплин, изучаемых в экономическом вузе, в том числе «Деньги и кредит», «Банковское дело», «Рынок ценных бумаг». Их решение позволяет более глубоко освоить теоретические положения развития кредитно-денежной системы России, получить необходимые знания в области отдельных, наиболее сложных проблем финансовых рынков, их институтов и инструментов, управления активами и пассивами банков, формирования и развития рынка ценных бумаг и в целом осветить практику рыночных преобразований в России.
Розмір: 2,1 Мб
Формат: djvu
Архив: WinZip
В настоящем учебном пособии рассматриваются основные тенденции и закономерности денежного обращения и кредита в условиях рыночного хозяйства, принципы и механизм современной денежно-кредитной системы, проводится сопоставление западной рыночной модели денег и кредита с формирующейся российской моделью. Кроме того, серьезное внимание уделено изучению рынка ссудных капиталов, денежному обращению и кредиту, организации и функционированию банковской системы и специализированных небанковских институтов, рынку ценных бумаг и практике функционирования бирж, международным валютно-кредитным отношениям.
Розмір: 375 Кб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
У посібнику вміщено навчальні матеріали, необхідні для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система» - типову та робочу програми курсу, плани практичних і семінарських занять, список рекомендованої літератури, термінологічний словник. Засвоєння практичних навичок бюджетної роботи ґрунтується на розв’язуванні тематичних і комплексних ситуаційних задач, складених на підставі законодавчих та інструктивно-методичних матеріалів, поданих у посібнику.
Розмір: 1,93 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
У підручнику висвітлюється організація роботи із складання і виконання бюджету. Детально характеризується бюджет як об’єкт управління, його доходи, видатки та структура. Наведена система органів оперативного управління бюджетом, розглянуті їх функції та повноваження. Всебічно висвітлені складові бюджетного менеджменту: управління бюджетним процесом (бюджетне планування та виконання бюджету), облік та звітність з виконання бюджету, контроль за виконанням бюджету.
Розмір: 1,93 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinZip
У навчальному посібнику викладаються: теоретичні засади формування стратегії соціально-економічної політики держави; сутність, форми та методи державного регулювання еко-номіки; методологічні й організаційні основи соціально-економічного прогнозування, державного програмування та макроекономічного планування; механізми реалізації бюджетної, податкової, грошово-кредитної, структурної, інвестиційної, зовнішньоекономічної, цінової, антиінфляційної, регіональної, соціальної та екологічної політики.
Розмір: 501 Кб
Формат: WinWord
Архив: WinZip
Навчально-методичний посібник  охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для самостійного вивчення дисципліни. У посібнику наведено: навчальну програму, тематичний план, плани семінарських і практичних занять, методичні поради до вивчення кожної теми дисципліни, термінологічний словник, тестові та практичні завдання для самоконтролю рівня засвоєння навчального матеріалу, методичні вказівки щодо виконання курсових робіт, критерії оцінювання знань студентів, список літератури.
Розмір: 1,68 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Розглядаються сутність, принципи, теоретичні основи і забезпечення державної політики зайнятості, а також механізми її впровадження, тобто державного регулювання. Поруч з відомими теоретичними концепціями розкривається сучасна державна практика регулювання зайнятості з урахуванням як позитивних, так і негативних тенденцій глобалізації, яка здійснює зростаючий вплив на національні економіки та соціальну політику.
Розмір: 453 Кб
Формат: pdf
Архив: WinRAR
У навчальному посібнику викладено питання економічної природи державного регулювання економіки та світового досвіду, набутого у цьому напрямку. Розкрито цілі, принципи, функції, методи й засоби державного регулювання економіки. Розглянуто особливості регулювання окремих сфер і об’єктів, а також охарактеризовано інструменти державного регулювання економіки.
Розмір: 1,7 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
У підручнику викладено теоретико-методологічні, методичні та практичні питання економіки аграрних підприємств. Докладно висвітлено економічні засади їх функціонування, внутрішнє і зовнішнє середовище діяльності. Значна увага приділена формуванню виробничих ресурсів, методиці оцінки і аналізу ефективності їх використання. Всебічно розглянуто питання інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств, оцінки їх ринкової позиції, формування в них інтенсивного типу розвитку. У другому виданні особливий акцент зроблено на обґрунтування механізмів використання економічних важелів підвищення ефективності агропромислового виробництва, державного регулювання і підтримки доходів сільськогосподарських товаровиробників.
Розмір: 1,7 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
У підручнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питання формування й розвитку економіки підприємства. Наведено загальну організаційно-економічну характеристику підприємства як суб’єкта господарювання. Докладно висвітлено питання формування та використання ресурсів підприємства — персоналу, матеріальних і нематеріальних активів, інвестиційних ресурсів. У другому, переробленому і доповненому виданні головну увагу звернуто на інноваційні процеси організацію та регулювання діяльності підприємства, фінансово-економічні результати й загальну ефективність виробництва, а також на антикризову систему господарювання.
Розмір: 5,0 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Збірник містить практичні задачі та конкретні ситуації з усіх основних розділів економіки підприємства, методичні вказівки щодо розв’язування задач та аналізу ситуацій, а також відповіді до практичних задач. Задачі мають використовуватися для аудиторного і самостійного вивчення дисципліни «Економіка підприємства», набуття практичних навичок прийняття науково обгрунтованих господарсько-управлінських рішень на підставі конкретних економічних розрахунків.
Розмір: 5,0 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
У пропонованому навчальному посібнику розглядаються діяльність сучасного підприємства як суб’єкта ринкових відносин, його ресурсне забезпечення, інфраструктура та організація виробничого процесу, а також основні фінансово-економічні результати діяльності в контексті сучасного законодавства щодо структурної перебудови, сучасної інноваційної та інвестиційної політики, державного регулювання економіки..

1-15                   16-31                   32-45                   46-60                    60-75                   76-86

Перейти на ГОЛОВНУ СТОРІНКУ

Анализ веб сайта
Статистика
Ми з Вами
Друзі
» Зареєстровані на сайті:
Всього: 3216
Нових за месяць: 0
Нових за тиждень: 0
Нових вчора: 0
Нових сьогодні: 0
» З них:
Адміністратор сайту: 1
Перевірених: 16
Користувачів: 3199
» З них:
Чоловіків: 875
Жінок: 2341
Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031