Неділя, 21.10.2018, 16:21 | RSS
КОНТРОЛЬНІ, КУРСОВІ, ДИПЛОМНІ РОБОТИ
БЕЗКОШТОВНІ ПІДРУЧНИКИ
(067) 421-15-51
dozkontrol@mail.ru
dozkontrol@meta.ua
Меню сайту
Вхід на сайт
Пошук

Каталог статей


Головна » Статті » Статистична інформація

Показники виконання Державного бюджету України в 2009 році

Звіт Міністерства фінансів України "Про виконання Державного бюджету України за 2009 рік у розрізі економічної класифікації видатків"

  Відповідно до статті 28 (пункт 4) Бюджетного кодексу України Міністерство фінансів України представляє звіт про виконання Державного бюджету України за 2009 рік у розрізі економічної класифікації видатків.
  Прогноз макроекономічних показників на 2009 рік був відірваний від економічних реалій.
  Зростання реального ВВП планувалось на рівні 0,4%, фактично відбулося скорочення на 15%. Номінальний ВВП очікувався в обсязі 1046,5 млрд. грн., а фактично був на 133,9 млрд. грн. менше.
  Незважаючи на реалізацію протягом 2009 року антиінфляційних заходів, за підсумками року інфляція перевищила на 2,8 в.п. плановий показник.
  Однією з причин падіння економіки в 2009 році стала непрацююча банківська система та скорочення обсягів кредитування економіки - на 10,7 млрд. грн. порівняно з 2008 роком, тоді як у попередні три роки приріст кредитів в економіку у середньому становив 197 млрд. гривень.
  Скорочення обсягів виробництва відбувалось значно більшими темпами, ніж очікувалось.
  Проти прогнозованого зменшення експорту на 3,2 млрд. дол. США. у 2009 році він фактично скоротився на 31,4 млрд. дол.США.
  У 2009 році прогнозувалося зниження обсягів імпорту товарів та послуг на 10,5 млрд. дол. США до 89,5 млрд. дол. США, фактично було імпортовано товарів та послуг на суму 56,9 млрд. дол. США.
  Замість прогнозованого на 2009 рік обсягу прибутку промислових підприємств у сумі 247,6 млрд. грн., фактично було отримано лише 99 млрд. грн., що менше ніж у 2008 році на 94,7 млрд. гривень.
  Загострення кризових явищ та падіння економіки в 2009 році позначилось і на добробуті населення. Так, середньомісячна номінальна заробітна плата зросла за рік лише на 5,5% до 1906 грн., проти очікуваного зростання на 15,9% до 2093 гривень. 
  Реальна заробітна плата скоротилась на 8,9% проти очікуваного зростання на 0,9 відсотка.
  Збільшення фонду оплати праці лише на 1,2 млрд. грн. проти очікуваного зростання на 27,3 млрд. грн. призвело до недоотримання обсягів надходжень місцевими бюджетами та Пенсійним фондом.
  Із запланованих 255,3 млрд. грн. надходжень до державного бюджету фактично у 2009 році надійшло 225,4 млрд. грн., що на 2,7 відсотка, або на 6,3 млрд. грн. менше ніж у 2008 році. Рівень виконання річного плану Верховної Ради України зі змінами дорівнював 91,9 відсотка.  
  Із запланованих 184,6 млрд. грн. надходжень до загального фонду державного бюджету у 2009 році фактично надійшло 172,2 млрд. грн., що на 7,3 відсотка, або на 13,7 млрд. грн. менше ніж у 2008 році. Рівень виконання дохідної частини загального фонду державного бюджету в цілому за 2009 рік становив 93,3 відсотка. Недовиконання становить 12,4 млрд. гривень. 
  Із запланованих 70,7 млрд. грн. надходжень до спеціального фонду державного бюджету у 2009 році фактично надійшло 53,1 млрд. гривень.
  Порівняно із 2008 роком надходження акцизного збору до Державного бюджету України зросли на 67,8%, або на 8,6 млрд. гривень. Недовиконання плану на 2009 рік становить 10,0%, або 2,4 млрд. гривень.
  При запланованих у 2009 році надходженнях від акцизного збору із ввезених товарів на територію України до Державного бюджету України у сумі 4,4 млрд. грн. фактично надійшло 3,7 млрд. гривень. Недовиконання плану на 2009 рік становить 15,9%, або 0,7 млрд. гривень.
  При запланованих у 2009 році надходженнях від акцизного збору із вироблених товарів на території України до Державного бюджету України у сумі 19,3 млрд. грн. фактично надійшло 17,6 млрд. гривень. Недовиконання плану на 2009 рік становить 8,7%, або 1,68 млрд. гривень.
  Порівняно із 2008 роком надходження від ввізного мита до Державного бюджету України знизились майже вдвоє (або на 5,6 млрд. грн.). Недовиконання плану на 2009 рік становить 39,0%, або 4,1 млрд. гривень.
  Зниження майже на третину прибутку прибуткових підприємств у 2009 році відобразилось і на обсягах надходжень податку на прибуток підприємств. Всього у 2009 році до загального фонду Державного бюджету надійшло 30,4 млрд. грн. податку, що становить 76,6% від плану (недонадходження становить 9,3 млрд. гривень). Порівняно із 2008 роком надходження зменшились на 33,8%, або на 15,5 млрд. гривень.
  Порівняно із 2008 роком надходження з податку на додану вартість знизились на 7,5 млрд. грн., або на 8,1%. Недовиконання плану на 2009 рік становить 13,4%, або 13,0 млрд. гривень.
  Порівняно із 2008 роком надходження з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів до загального фонду державного бюджету зросли на 0,9 млрд. грн., або на 2,0%. Недовиконання плану на 2009 рік становить 7,4%, або 3,7 млрд. гривень.
  При падінні імпорту товарів у 2009 році на 46,9% (за оперативними даними Держкомстату), надходження ПДВ до загального фонду державного бюджету із ввезених на територію України товарів знизились на 13,8%, або на 10,9 млрд. гривень.
  У 2009 році обсяг бюджетного відшкодування ПДВ за загальним фондом державного бюджету грошовими коштами залишився на рівні 2008 року та становив 34,5 млрд. гривень. 
  На 1 січня 2010 року обсяг невідшкодованих сум ПДВ на рахунок платника у банку становив 24,2 млрд. грн. і зріс за 2009 рік на 10,1 млрд. гривень. 
  Відповідно до оперативного звіту Державного казначейства України видаткова частина Державного бюджету України за 2009 рік виконана в обсязі 242,4 млрд. грн., що на 0,9 млрд. грн. (на 0,4%) більше аналогічного показника попереднього року. Рівень виконання річного плану, затвердженого Верховною Радою України на 2009 рік, становить 88,4%.  
  Загальний фонд державного бюджету у 2009 році було виконано в обсязі 187,7 млрд. грн., або 96,6% від річного плану зі змінами.
  В умовах нестачі бюджетних ресурсів найбільш постраждали капітальні видатки. У 2009 році капітальні видатки державного бюджету були профінансовані в обсязі 10,4 млрд. грн., що майже в 2,5 рази менше ніж у 2008 році.
  Через різке зростання обсягу державного боргу, у 2009 році частка видатків на обслуговування державного боргу в структурі видаткової частини державного бюджету зросла до 3,7% проти 1,6% у 2008 році, 1,9% у 2007 році, та 2,3% у 2006 році. Відповідно зменшилося ресурсне забезпечення програмних видатків бюджету. 
  Касові видатки соціального спрямування (оплата праці з нарахуваннями та поточні трансферти населенню) за державним бюджетом у 2009 році проведено у сумі 97,7 млрд. грн., що становить 98,2% річних планових показників і перевищує на 3,3 млрд. грн., або на 3,5% річний показник 2008 року. У тому числі видатки на оплату праці працівників бюджетних установ зросли на 4,2% порівняно з 2008 роком до 34,3 млрд. гривень.
  Ресурси державного бюджету спрямовувались, у першу чергу, на фінансування основних захищених статей бюджету (стаття 27 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік»), зокрема заробітної плати з нарахуваннями, грошового забезпечення військовослужбовців, пенсій, стипендій, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів тощо.
Згідно з законом про бюджет на 2009 рік розміри мінімальної заробітної плати протягом року зросли на 139 гривень (з 605 до 744 гривень), а розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб – на 75 гривень (з 669 до 744 гривень). З 1 листопада 2009 року розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб було встановлено на рівні 744 гривень.
  Видатки на грошове забезпечення військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу у 2009 році зросли, порівняно з 2008 роком, у середньому на 13,7 відсотка.
  З державного бюджету Пенсійному фонду у 2009 році було надано трансфертів у сумі 48,5 млрд. грн., що на 7,1 млн. грн. (на 17,2 відсотка) більше ніж у 2008 році. Зростання мінімальної пенсії у 2009 році становило 15,1%, інфляція за вказаний період зросла на 12,3 відсотка. 
  Видатки на охорону здоров'я в цілому за 2009 рік зросли на 2,3% порівняно з 2008 роком. 
  Видатки на духовний та фізичний розвиток за 2009 рік зросли на 10,3% порівняно з 2008 роком. 
  Видатки на освіту за 2009 рік зросли на 2,3 млрд. грн., або на 11,0% порівняно з 2008 роком. 
  Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2009 рік порівняно з 2008 роком зросли на 1,4% до 51,5 млрд. гривень.
  У 2009 році видатки державного бюджету на економічну діяльність становили 33,2 млрд. гривень. Порівняно із 2008 роком вони знизились на 14,1%. Разом з цим, відбулося зростання видатків на дорожнє господарство (на 29%, або на 2,5 млрд. грн.); на електроенергетичну галузь (у 2,1 рази, або на 455,2 млн. грн.); на обробну галузь (майже вдвічі, або на 97,3 млн. гривень). При цьому скоротились видатки на вугільну галузь (на 13,3%, або на 1 млрд. грн.), на нафтогазову галузь (на 44,1%, або на 3,3 млрд. грн.) та на повітряний транспорт (на 80%, або на 1,3 млрд. гривень).    За 2009 рік видатки розвитку були здійснені у розмірі 46,6 млрд. грн., що на 32,2% менше ніж у 2008 році. 
  Видатки державного бюджету на розвиток житлово-комунального господарства у 2009 році порівняно з попереднім роком зменшилися на 39,0%, або на 173,3 млн. грн. до 270,6 млн. гривень. 
  З метою подолання негативних наслідків світової економічної кризи у державному бюджеті 2009 року було передбачено створення Стабілізаційного фонду у сумі 20 млрд. грн., джерела надходження цих коштів і напрями їх використання. Однак, в результаті провалу плану надходжень від приватизації державного майна, як головного джерела надходжень (річний план було виконано лише на 9,5%), повністю "наповнити” Стібілізаційний фонд не вдалося. 
  Та попри це, у 2009 році Урядом були прийняті рішення щодо розподілу 12,0 млрд. грн., які були спрямовані на:
- здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів та підтримку окремих проектів в агропромисловому комплексі – 707,7 млн. грн.;
- фінансування інвестиційних проектів на підприємствах авіабудування, оборонно-промислового комплексу, машинобудування тощо – 408,3 млн. грн.;
- здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів з будівництва та технічного переоснащення вугледобувних підприємств, торфодобувних підприємств, проектів, пов’язаних з підвищенням техніки безпеки шахт – 3,6 млрд. грн.;
- реалізацію інвестиційних та інноваційних проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві – 99,7 млн. грн.;
- виконання Державної цільової програми з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу – 2,1 млрд. грн.;
- реалізацію інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів – 901,8 млн. грн.;
- створення, закупівлю і модернізацію озброєння, військової та спеціальної техніки за державним оборонним замовленням у національних виробників – 959,9 млн. грн.;
 - придбання пожежної техніки та обладнання вітчизняного виробництва – 100,0 млн. грн.;
- виконання функцій столиці відповідно до Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» – 300,0 млн. гривень. 
  У 2009 році порівняно з 2008 роком, обсяг перерахованих трансфертів з державного бюджету до місцевих бюджетів збільшився на 3,1 млрд. грн. (на 5,2 відсотка). Субвенції соціального значення профінансовані стовідсотково до фактично зареєстрованих зобов’язань місцевих бюджетів у сумі 22,8 млрд. грн., що на 4,5 млрд. грн. (на 24,8 відсотка) більше ніж у 2008 році. 
  Державний бюджет України у 2009 році виконано з дефіцитом у сумі 19,9 млрд. грн., або 2,2% ВВП при річному плані у сумі 33,0 млрд. грн. (3,6% ВВП). Загальний фонд державного бюджету виконано з дефіцитом у сумі 16,0 млрд. грн., або 1,8% ВВП.
  При плані 33 млрд. грн. на 2009 рік, фактично реальний дефіцит державного бюджету України становив 103,8 млрд. грн., до якого крім фактичного дефіциту бюджету у сумі 19,9 млрд. грн., відносяться також суми рекапіталізації банків (19,6 млрд.грн.), капіталізації НАК "Нафтогаз України" (24,4 млрд. грн.), суми спеціальних прав запозичень (15,7 млрд. грн.) та обсяг невідшкодованих сум ПДВ (24,2 млрд. гривень).
  Якщо станом на 01.01.2007 року залишки готівкових коштів на рахунках казначейства за загальним фондом державного бюджету становили 10,6 млрд. грн. (з урахуванням інших розрахунків), то станом на 01.01.2010 вони скоротились в 2,8 рази.
  Загальний обсяг Державного боргу України на 31.12.2009 становив 211,6 млрд. грн., або 23,2% ВВП. 
  За умови включення до обсягу державного боргу всіх гарантійних зобов’язань Уряду показник рівня відношення державного та гарантованого державою боргу на кінець 2009 року становить 33,0% ВВП, проти максимального граничного значення у 60%, встановленого Бюджетним кодексом України. 
  Державний борг України за 2009 рік зріс на 80,9 млрд. грн. до 211,6 млрд. грн. за рахунок:
а) зростання державного зовнішнього боргу на 34,5 млрд. грн.:
- отримання до бюджету частини позики Міжнародного валютного фонду на суму 36,9 млрд. грн.;
- зростання курсів іноземних валют до гривні на суму 3,0 млрд. гривень.
б) зростання державного внутрішнього боргу на 46,4 млрд. грн.:
- випуску ОВДП для збільшення статутних капіталів банків на суму 19,6 млрд. грн.;
- випуску ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» на суму 24,4 млрд. гривень.

  Гарантований державою борг України станом на 31.12.2009 становив 89,9 млрд. грн. та збільшився на 31,2 млрд. грн. за рахунок:
- зміни курсів валют (на суму 2,8 млрд. грн.);
- отримання Національним банком України частини позики Міжнародного валютного фонду на суму 10,1 млрд. грн.;
- випуску облігацій НАК «Нафтогаз України» під державні гарантії на суму 12,8 млрд. грн.;
- отримання позик іншими підприємствами під державні гарантії у сумі 5,5 млрд. гривень.

19.03.2010 | Міністерство фінансів УкраїниДжерело: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244334&cat_id=244333
Категорія: Статистична інформація | Додав: dozkontrol (20.10.2010) | Автор: Юрій E W
Переглядів: 4809 | Коментарі: 1 | Теги: Показники виконання Державного бюдж | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Статистика
Ми з Вами
Друзі
» Зареєстровані на сайті:
Всього: 3195
Нових за месяць: 1
Нових за тиждень: 0
Нових вчора: 0
Нових сьогодні: 0
» З них:
Адміністратор сайту: 1
Перевірених: 16
Користувачів: 3178
» З них:
Чоловіків: 872
Жінок: 2323