Неділя, 21.10.2018, 16:36 | RSS
КОНТРОЛЬНІ, КУРСОВІ, ДИПЛОМНІ РОБОТИ
БЕЗКОШТОВНІ ПІДРУЧНИКИ
(067) 421-15-51
dozkontrol@mail.ru
dozkontrol@meta.ua
Меню сайту
Вхід на сайт
Пошук

Каталог статей


Головна » Статті » Юридична допомога

Застосування податкової соціальної пільги

null

Відповідно до ст.6 Закону № 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб” платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги (далі - ПСП).

   Статтею 52 Закону №2154-VI "Про Державний бюджет України на 2010 рік” визначено, що у 2010 році прожитковий мінімум на одну особу становить в розрахунку на місяць у розмірі:

з 1 січня - 825 гривень, з 1 квітня - 839 гривень, з 1 липня - 843 гривень, з 1 жовтня - 861 гривні, з 1 грудня - 875 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: 

 • дітей віком до 6 років: з 1 січня - 755 гривень, з 1 квітня - 
  767 гривень, з 1 липня - 771 гривні, з 1 жовтня - 787 гривень, з 1 грудня - 799 гривень; 
 • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 901 гривні, з 1 квітня - 917 гривень, з 1 липня - 921 гривні, з 1 жовтня - 941 гривні, з 1 грудня - 957 гривень; 
 • працездатних осіб: з 1 січня - 869 гривень, з 1 квітня - 884 гривень, з 1 липня - 888 гривень, з 1 жовтня - 907 гривень, з 1 грудня - 922 гривень; 
 • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 695 гривень, з 1 квітня - 706 гривень, з 1 липня - 709 гривень, з 1 жовтня - 723 гривень, з 1 грудня - 734 гривень. 

   Відповідно до ст. 53 цього Закону мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірах: з 1 січня - 869 гривень, з 1 квітня - 884 гривні, з 1 липня - 888 гривень, з 1 жовтня - 907 гривень, з 1 грудня - 922 гривні.

   ПСП застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати виключно за одним місцем його нарахування (виплати).

   Підпунктом 6.5.1 п. 6.5 ст. 6 Закону № 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб” визначено, що ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та відшкодування), якщо його розмір не перевищує суми, яка дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 грн.

   Станом на 1 січня 2010 р. величина прожиткового мінімуму на одну працездатну особу становить 825 грн. Отже, граничний розмір доходу, що дає право на отримання ПСП, дорівнює 1155 грн. (825 х 1,4 = 1155 грн.).

   Законом № 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб” встановлено, що розмір ПСП залежить від категорій платників податку і дорівнює 100, 150 та 200% від 50% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (869 грн.), тобто становить:

 • ПСП відповідно до пп.6.1.1: 869 грн. х 50% = 434,5 грн.  
 • ПСП відповідно до пп.6.1.2: 869 грн. х 50% х 150% = 651,75 грн.  
 • ПСП відповідно до пп.6.1.3 869 грн. х 50% х 200% = 869 грн.  

   Тобто згідно із Законом № 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб” у 2010 р. платник податку, у якого заробітна плата протягом звітного податкового місяця не перевищує 1155 грн., має право на застосування 50% ПСП у розмірі 434,5 грн.

   Виняток становлять платники податку, які мають право на ПСП згідно з підпунктами «а» - «в» пп. 6.1.2 п. 6.1 ст. 6 Закону № 889-IV, а саме:

 • самотня мати чи самотній батько (опікун або піклувальник), які утримують дитину віком до 18 років;
 • особа, яка утримує дитину-інваліда віком до 18 років;
 • особа, яка має трьох чи більше дітей віком до 18 років.

   Для зазначених категорій громадян граничний розмір доходу, що дає право на отримання ПСП (одному з батьків), визначається як добуток суми, установленої абзацом першим пп.6.5.1 п.6.5 ст.6 Закону № 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб”, та відповідної кількості дітей.

   Якщо працюють двоє батьків - платників податку, які мають право на ПСП з підстав, перелічених у підпунктах «а» - «в» пп.6.1.2 п.6.1 ст.6 Закону № 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб”, то до доходів одного з них застосовуються положення частин першої та другої пп.6.5.1 п. 6.5 ст. 6 цього Закону, а до доходів другого - лише норми частини першої пп.6.5.1 зазначеної статті.

   При цьому в обох таких платників (батьків) зберігається право на одержання 150% ПСП у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років та на додаткове одержання ПСП згідно з п.6.2 ст.6 Закону № 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб” безпосередньо на себе в розмірі, визначеному пп.6.1.1 п.6.1 ст.6 цього Закону.

   Відповідно до пп.6.3.2 п.6.3 ст.6 Закону № 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб” платник податку подає працедавцю заяву про самостійне обрання місця застосування ПСП за відповідною формою.

   Щодо документів, які платник податку має подати працедавцю для того, щоб ПСП застосовувалася до його підвищеного доходу кратно кількості дітей, то такий платник має зазначити це у заяві працедавцю. Водночас у заяві має бути зазначено, що чоловік (дружина) такого платника податку при одержанні ПСП за місцем своєї роботи не користується правом на збільшення розміру доходу кратно кількості дітей.

   Відповідно до Порядку №2035 "Про затвердження Порядку надання документів та їх складу при застосуванні податкової соціальної пільги” (зі змінами та доповненнями, за текстом - Порядок № 2035), якщо платник податку подає заяву на застосування 150% ПСП як до платника податку, який має трьох чи більше дітей віком до 18 років, то він зобов'язаний додати до заяви копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує визнання (встановлення) батьківства, чи документи, які підтверджують наявність та вік дитини (дітей).

   ПСП починає застосовуватися виключно з податкового періоду (місяця), у якому працедавцем одержано таку заяву з підтвердними документами, і вона не застосовується за податкові місяці, що передують місяцю, в якому було, подано заяву про застосування пільги.

   Відповідно до пп.6.4.2 п.6.4 ст.6 Закону № 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб” ПСП, передбачена підпунктами «а» - «в» пп.6.1.2 п.6.1 ст.6 цього Закону, надається до кінця року, в якому дитина досягає 18 років, а в разі її смерті до досягнення такого віку, - до кінця року, на який припадає смерть. Право на отримання такої ПСП втрачається у разі позбавлення платника податку батьківських прав або в разі його відмови від дитини чи передання дитини на державне утримання, в тому числі до будинку маляти, дитини, інтернату, дитячого будинку сімейного типу, незалежно від того, береться плата за таке утримання чи ні, а також якщо дитина стає курсантом на умовах її повного утримання починаючи з податкового місяця, на який припадає відповідна подія.

Розглянемо детальніше, які категорії платників податку мають право на застосування податкової соціальної пільги та який її розмір у 2010 р.

1) Для будь-якого платника податку (пп.6.1.1 п.6.1 ст.6 Закону №889-IV) (за умови, що отриманий загальний місячний оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати не перевищує у 2010 р. 1155 грн. - 50% мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року: 869 грн. х 50% = 434,5 грн. 

2) Для платника податку (пп.6.1.2 п.6.1 ст.6 Закону № 889-IV), який: 

 • є самотньою матір'ю або самотнім батьком (опікуном, піклувальником) - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років; 
 • утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;
 • має трьох чи більше дітей віком до 18 років - у розрахунку на кожну дитину; 
 • є вдівцем або вдовою; 
 • є особою, віднесеною законом до категорії 1 або 2 осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; 
 • є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом; є) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства; 
 • є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів 

- 150% суми ПСП, визначеної для будь-якого платника податку за правилами пп.6.1.1 п.6.1 ст.6 Закону №889-IV: 869 грн. х 50% х 150% = 651,75 грн. 

3) Для платника податку (пп.6.1.3 п.6.1 ст.6 Закону № 889-IV), який є:

 • особою, що є Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави;
 • учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка на той час працювала в тилу, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;
 • особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;
 • особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р.

- у разі дотримання вимог п. 6.5 ст. 6 Закону №889-IV, тобто отриманий загальний місячний оподатковуваний дохід не повинен перевищувати у 2010 р. 1155 грн. - 200% суми ПСП, визначеної для будь-якого платника податку за правилами пп.6.1.1 п.6.1 ст.6 Закону №889-IV: 869 грн. х 50% х 200% = 869 грн.  

   Розглянемо на прикладах умови застосування ПСП

   Приклад 1. Заробітна плата працівника підприємства за січень 2010 становила 920 грн. Оскільки заробітна плата працівника не перевищила граничного розміру доходу, який дає право на застосування ПСП (1155 грн.), то до суми нарахованої заробітної плати може застосовуватися ПСП відповідно до пп.6.1.1 п.6.1 ст.6 Закону № 889-IV - 434,5 грн.

   Приклад 2. Заробітна плата працівника підприємства, який є інвалідом II групи, становила за січень 2010 р. 850 грн. До бухгалтерії працівник подав заяву про застосування ПСП та надав пенсійне посвідчення.

   Відповідно до пп.7 п.12 Порядку № 2035 інваліди І або II групи, у тому числі інваліди з дитинства, для застосування пільги з підстав, передбачених у підпунктах 6.1.2 та 6.1.3 п. 6.1 ст.6 Закону № 889-IV, крім заяви про застосування пільги подають пенсійне посвідчення або довідку медико-соціальної експертизи.

   Оскільки заробітна плата працівника не перевищила граничного розміру доходу, який дає право на застосування ПСП (1155 грн.), то він має право на ПСП.

   У зв'язку з тим, що працівник є інвалідом II групи, він має право на ПСП у розмірі 150%, що становить 651,75 грн. (пп. «є» пп.6.1.2 п.6.1 ст.6 Закону №889-IV).

   Приклад 3. Заробітна плата працівника, який є особою, віднесеною до категорії 2 осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, за січень становила 890 грн.

Відповідно до пп. «д» п. 12 Порядку № 2035 для застосування пільги з підстав, передбачених для осіб, віднесених Законом №889-IV до категорії 1 або 2 осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, крім заяви про застосування пільги, потрібно надати:

 • посвідчення (дублікат посвідчення) встановленого зразка:громадянина (громадянки), який (яка) постраждав(ла) внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» та записом про дату перереєстрації, а також вкладкою встановленого зразка;
 • учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» та записом про дату перереєстрації;
 • громадянина (громадянки), евакуйованого(ої) у 1986 р. із зони відчуження категорії 2 серії Б;
 • громадянина (громадянки), який (яка) постійно проживав(ла) у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття урядом України рішення про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28.06.89 р. № 224) категорії 2 серії Б;
 • копія Грамоти Президії Верховної Ради УРСР за участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та документ, що посвідчує особу.

   Працівник подав заяву про застосування ПСП та посвідчення (дублікат посвідчення) встановленого зразка відповідно до пп.«а» п.12 Порядку №2035 та має право на ПСП у розмірі 150%, що становить 651,75 грн. (пп.«д» пп.6.1.2 п.6.1 ст.6 Закону № 889-IV).

   Приклад 4. Заробітна плата працівниці за січень 2010 р. становила 1850 грн. Працівниця є самотньою матір'ю, яка має двох дітей віком до 18 років (про це свідчать підтвердні документи, визначені Порядком №2035).

   Відповідно до п.12 Порядку №2035 для застосування пільги з підстав, передбачених у підпунктах 6.1.2 та 6.1.3 п.6.1 ст.6 Закону №889-IV, крім заяви про застосування пільги подають: самотня матір або самотній батько (опікун, піклувальник), які мають дитину (дітей) віком до 18 років:

 • копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ про підстави запису про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують наявність та вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа - платник податку постійно проживав(ла) до прибуття в Україну;
 • копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);
 • паспорт та свідоцтво, про народження заявника.

   Для цілей цього пункту самотньою матір'ю або самотнім батьком (опікуном, піклувальником) вважаються особи, які на момент застосування працедавцем пільги, визначеної пп.«а» пп.6.1,2 п.6.1 ст.6 вищезазначеного Закону, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом.

   Якщо самотня матір або самотній батько (опікун, піклувальник) має двох чи більше дітей до 18 років, то розмір доходу, що дає їм право на ПСП, збільшується від встановленого розміру кратно кількості дітей.

   Відповідно до пп.6.1.2 п.6.1 ст.6 Закону №889-IV вона має право на ПСП у розмірі 100% на себе та 150% на кожну дитину. Отже, ПСП становитиме: 434,5 грн. + 651,75 грн. х 2 (кількість дітей) = 1738 грн.

   Приклад 5. Заробітна плата працівника, який є Героєм України, становила 770 грн.

   Підпунктом 9 п.12 Порядку №2035 визначено, що Герої України, Герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена Слави чи Трудової Слави, крім заяви про застосування пільги, подають орденську книжку Героя України або Героя Радянського Союзу, або орденські книжки кавалерів орденів Слави чи Трудової Слави трьох ступенів, або довідки чи інші документи, що підтверджують присвоєння звання Героя України, Героя Радянського Союзу, нагородження орденами Слави чи Трудової Слави трьох ступенів.

   Працівник надав всі необхідні документи та має право на застосування ПСП у розмірі 200%. Отже, ПСП у такому випадку становитиме 1155 грн. (869 грн. х 50% х 200% = 869 грн.).

   Підпунктом 6.3.2 п.6.3 ст.6 Закону №889-IV визначено, що платник податку, який змінює за самостійним рішенням місце отримання ПСП, зобов'язаний надати працедавцю за попереднім місцем її застосування заяву про відмову від такої пільги за формою, визначеною центральним податковим органом. Така заява не подається, якщо платник податку припиняє трудові відносини з таким працедавцем з будь-яких підстав.

   У разі якщо платник податку має право на застосування ПСП з двох підстав і більше, ПСП застосовується один раз з підстави, що передбачає її найбільший розмір. Наприклад, якщо платник податку одночасно є учасником бойових дій під час Другої світової війни (право на застосування ПСП 200%) та вдівцем (право на застосування ПСП 150%), то він повинен подати до бухгалтерії працедавця заяву, в якій необхідно зазначити, яку за розміром пільгу він обирає (переважно найбільшу - 200%), та підтвердити право на одержання обраної пільги відповідними документами.

   Слід мати на увазі, що ПСП надається починаючи з податкового періоду (місяця), в якому платником було подано заяву на її застосування, за винятком осіб, які станом на 1 січня 2004 р. працювали за місцем застосування ПСП. Тому при проведенні річного перерахунку за податкові періоди, що передують поданню заяви, ПСП не надається. Для одержання платником податку ПСП в підвищеному розмірі подання заяви є обов'язковим, незважаючи на час початку трудових відносин з працедавцем.

   Підпунктом 6.3.3 п.6.3 ст.6 Закону №889-IV визначено, що ПСП не може бути застосована до інших доходів платника податку, якщо він отримує протягом звітного податкового місяця одночасно такі доходи, як:

 • плата за виконання громадських робіт, яка повністю або частково фінансується за рахунок бюджету або відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування;
 • стипендія, грошове чи майнове (речове) забезпечення, одержувана учнями, студентами, аспірантами, ординаторами, ад'юнктами, військовослужбовцями строкової служби, що виплачуються з бюджету;
 • заробітна плата під час відбування покарання у вигляді позбавлення волі;
 • заробітна плата, нарахована (виплачена) за здійснення роботи за наймом у складі екіпажу (команди) транспортного засобу, який перебуває за межами території України, її територіальних вод (виключної економічної зони), у тому числі на якірних стоянках, та належить резиденту на правах власності або перебуває у його тимчасовому (строковому) користуванні та/або є зареєстрованим у Державному суд­новому реєстрі України чи Судновій книзі України;
 • заробітна плата осіб, які відповідно до закону є державними службовцями;
 • доходи самозайнятої особи від підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

   Перелік використаних нормативних документів:

 1. Закон України вiд 27.04.2010 №2154-VI «Про Державний бюджет України на 2010 рік» (зі змінами та доповненнями)
 2. Закон України № 889-IV від 22.05.2003 р. «Про податок з доходів фізичних осіб» (зі змінами та доповненнями)
 3. Постанова Кабінету Міністрів України № 2035 від 26.12.2003 р. «Про затвердження Порядку надання документів та їх складу при застосуванні податкової соціальної пільги» (зі змінами та доповненнями, за текстом - Порядок № 2035)

  Олена ХОБИЧ, оглядач «Вісника», "Вісник податкової служби України” №18 травень 2009


Джерело: http://consultant.parus.ua/_advice_view.asp?rnx=05L0S30f92e7bc791cc749de131476b05e128
Категорія: Юридична допомога | Додав: dozkontrol (11.11.2010) | Автор: Юрій E W
Переглядів: 9873 | Теги: Застосування податкової соціальної | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Статистика
Ми з Вами
Друзі
» Зареєстровані на сайті:
Всього: 3195
Нових за месяць: 1
Нових за тиждень: 0
Нових вчора: 0
Нових сьогодні: 0
» З них:
Адміністратор сайту: 1
Перевірених: 16
Користувачів: 3178
» З них:
Чоловіків: 872
Жінок: 2323